+48 797 999 163

lek. Anna Zawadowicz​

lek. Anna Zawadowicz

Anna Zawadowicz – lekarka w trakcie specjalizacji w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w Katedrze i Zakładzie Radiologii Lekarskiej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. 

Członkini Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, uczestniczka licznych konferencji oraz kursów poszerzających kompetencje.

W trakcie studiów członkini studenckich kół naukowych, zdobywczyni nagród za prace naukowe. W dalszym ciągu poszerza zakres kompetencji w zakresie wszystkich metod diagnostyki obrazowej, co pozwala szerzej spojrzeć na pacjenta, postawić diagnozę oraz wskazać dalszą diagnostykę.

W Sonicus wykonuje badania w zakresie diagnostyki podstawowej oraz pediatrycznej: