Lek. Mateusz Dybalski

dr Dybalski

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach. Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Uczestnik licznych staży oraz kursów z zakresu diagnostyki obrazowej, w tym m.in. z zakresu badań dopplerowskich USG.