lek. Przemysław Beśka​

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu.

Aktualnie w trakcie specjalizacji w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w Katedrze i Zakładzie Radiologii Lekarskiej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Stale poszerzany zakres kompetencji, kursy oraz staże realizowane podczas szkolenia specjalizacyjnego oraz znajomość pozostałych modalności radiologicznych pozwala rozwiązać większość problemów z ustaleniem rozpoznania lub pokierować dalszą diagnostyką.