+48 797 999 163

Dr n. med. Leszek Kukulski

Leszek Kukulski

Dr n. med. Leszek Kukulski

Absolwent Wydziału Lekarskiego oraz Studium Doktoranckiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej – przedstawiciel Europejskiej Sekcji Młodych Chirurgów Naczyniowych w Polsce.

Lekarz rezydent w Oddziale Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Asystent w Katedrze Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Autor i współautor artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach. 

Ponadto w 2022r. odbył staż naukowy w Oddziale Chirurgii Naczyniowej Szpitala Klinicznego w Ratyzbonie.

Uczestnik zagranicznych i krajowych kursów doskonalących umiejętności diagnostyki i leczenia chorób naczyń.

W Sonicus zajmuje się diagnostyką i zachowawczym leczeniem chorób żył i tętnic. Szczególnie miażdżycą tętnic kończyn dolnych, tętnic szyjnych i kręgowych, tętniakami aorty i tętnic obwodowych oraz niewydolnością żylną i żylakami.

W Sonicus udziela konsultacji z zakresu chirurgii naczyniowej.