+48 797 999 163

Lek. Tomasz Miś

tomasz miś

Lek. Tomasz Miś

Absolwent Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Zatrudniony na stanowisku młodszego asystenta na Oddziale Endokrynologii i Chorób Metabolicznych SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

Aktualnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie endokrynologii.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach naukowych, kursach doskonalących i warsztatach ultrasonograficznych.

Członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

 

W Sonicus udziela: 

  • konsultacji endokrynologicznych połączonych z wykonaniem USG tarczycy.