+48 797 999 163

Polityka Prywatności

1.

Administratorem podanych danych jest Centrum Diagnostyczne Sonicus, Przemysław Beśka ul. Jordana 83, 41-813 Zabrze NIP 6482759889, REGON 386499316. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@sonicus.pl.

2.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Centrum Diagnostyczne Sonicus w następujących celach:

3.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym firmom współpracującym z Centrum Diagnostycznym Sonicus w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych; dostarczania rozwiązań informatycznych; obsługi prawnej. Dane mogę być również przekazane osobom upoważnionym przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta.

4.

Państwa dane osobowe będą przechowywane w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji medycznej  przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu – okres ten może ulec zmianie o czas dochodzenia, przedawnienia roszczeń – zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Na potrzeby rachunkowości dokumenty finansowe przechowywane są 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

5.

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego.