+48 797 999 163

Aktualności

badanie USG szyi kobiety

USG tarczycy

USG tarczycy to podstawowe badanie, obok badań laboratoryjnych w diagnostyce schorzeń tego narządu. W ocenie tarczycy USG pozwala na wyższą rozdzielczość obrazowania niż w badaniu tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Dowiedz się dlaczego…

Co można ocenić w badaniu USG tarczycy?

Standardowo dokonuje się oceny:

 • położenia (czasami mamy do czynienia z ektopią – nieprawidłowym położeniem części lub całości narządu)

 • kształtu

 • wielkości

 • struktury

 • zmian patologicznych

 • unaczynienia

 • oraz okolicznych węzłów chłonnych.

Przewaga badania USG nad innymi modalnościami diagnostyki obrazowej wynika z łatwej dostępności, płytkiego położenia oraz niewielkich wymiarów – co pozwala na użycie głowic o stosunkowo wysokiej częstotliwości co przekłada się na jakość obrazowania.

W przypadku wykrytych podczas badania zmian podejrzanych radiologicznie, przeprowadza się biopsję zmiany (pobranie igłą materiału do dalszej analizy) pod kontrolą USG.

Kiedy powinniśmy wykonać badanie?

Najczęstsze wskazania do wykonania badania: 

 • powiększenie obwodu szyi,

 • bolesność palpacyjna tarczycy,

 • nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych,

 • guz tarczycy wyczuwalny palpacyjnie,

 • wykrywanie i kontrola zmian ogniskowych (guzków) tarczycy

 • powiększenie węzłów chłonnych szyjnych,

 • dokładniejsza ocena znalezisk wykrytych w rezonansie magnetycznym/tomografii komputerowej.

Ponadto badanie tarczycy przeprowadzamy w trakcie lub po leczeniu raka tarczycy w celu kontroli ewentualnej wznowy nowotworu lub poszukiwaniu zmian przerzutowych.

Jak się przygotować do badania?

Na badanie warto zgłosić się z odzieżą o szerokim dekolcie – żeby zapewnić dostęp do badanej okolicy, bez konieczności zdejmowania. Proponujemy również zdjąć biżuterię z szyi, która utrudnia badanie.

Poza tym badanie nie wymaga specjalnego wcześniejszego przygotowania.

Jakie są ograniczenia badania?

Badanie USG z dużą łatwością pozwala nam wykrywać i lokalizować zmiany patologiczne szyi – często też na postawienie ostatecznego rozpoznania i wdrożenie adekwatnego leczenia. W niektórych przypadkach (np. „guzki” tarczycy, powiększone węzły chłonne) pomimo iż nie daje 100% gwarancji, pozwala na podstawie cech ultrasonograficznych wytypować zmiany potencjalnie łagodne oraz „podejrzane” radiologicznie, które wymagają dodatkowej oceny – najczęściej w biopsji cienkoigłowej.

Co jest największą zaletą badania USG?

Jego bezpieczeństwo! Fale akustyczne używane w ultrasonografii są nieszkodliwe dla zdrowia, co daje nam możliwość częstych kontroli pacjenta bez zbędnego narażania na promieniowanie (w opozycji do np. tomografii komputerowej, która odbywa się przy wykorzystaniu promieniowania jonizującego, które jest szkodliwe).

Jak wygląda samo badanie?

Badanie rozpoczyna się od dokładnego przeprowadzenia wywiadu lekarskiego, żeby wstępnie ustalić czy i w jakim badaniu USG będzie można rozwiązać problem zdrowotny. Następnie zostaną Państwo poproszeni o odsłonięcie szyi oraz zaproszeni na kozetkę na której będzie przeprowadzane badanie.

Na początku badanie zwykle przebiega w pozycji na wznak, następnie pacjent jest proszony o odwracanie głowy ku górze oraz na boki celem dokładniejszej oceny bocznych części szyi. Badanie trwa zwykle około 15 minut ale może zostać wydłużone w zależności od przebiegu badania. Całość jest bezbolesna choć czasami może wywołać niewielki dyskomfort, przy mocniejszym przyłożeniu głowicy do skóry.

Czy po badaniu otrzymam opis?

Badanie USG w naszym centrum kończy się przekazaniem wydrukowanego opisu badania opatrzonego podpisem lekarza wykonującego wraz z wydrukiem dokumentacji obrazowej (w formie printów) wykrytych podczas badania patologii.

Kto wykonuje badania w naszej pracowni?

Badania USG wykonywane w naszej pracowni wykonywane są przez rezydentów i specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej – specjalizacji zajmującej się głównie wykonywaniem oraz interpretacją badań obrazowych (głównie prześwietleń rtg, USG, tomografii komputerowej oraz razonansu magnetycznego). Zapoznaj się z sylwetkami naszych lekarzy.

Jaki jest koszt badania w Centrum Diagnostycznym Sonicus?

Sprawdź aktualną cenę za badanie w naszym cenniku.