+48 797 999 163

Aktualności

Głowica USG do badania przezciemiączkowego

USG przezciemiączkowe noworodków i niemowląt

Badanie USG przezciemiączkowe – to badanie wykonywane u noworodków i niemowląt pozwalające na wiarygodną ocenę struktur wewnątrzczaszkowych. Dowiedz się: jak przebiega badanie, kiedy należy je wykonać, czy konieczne jest przygotowanie do badania i rozwiej wątpliwości przed wizytą w naszym gabinecie.

Co można ocenić w badaniu USG przezciemiączkowym?

Badanie pozwala nam kompleksowo ocenić mózgowie m. in. w zakresie:

 • znacznej części półkul mózgu,
 • ciała modzelowatego,
 • wzgórz,
 • struktur tylnojamowych (w szczególności móżdżku),
 • układu komorowego,
 • płynowych przestrzeni przymózgowych na wysokości ciemiączek,
 • zatoki strzałkowej górnej,
 • unaczynienia mózgowia, w tym głównych tętnic mózgowych z możliwością oceny prędkości oraz spektrum przepływu.

Standardowo oceniamy powyższe struktury, ich budowę, strukturę oraz obecność zmian patologicznych w tym ich unaczynienie w opcji dopplerowskiej.

Kiedy powinniśmy wykonać badanie?

W sytuacji kiedy występują nieprawidłowości w poprzednich badaniach (aby ocenić dynamikę zmian) oraz w przypadkach takich jak:

 • wcześniactwo,
 •  zaburzenia rozwojowe,
 •  zbyt szybkie powiększanie się obwodu główki,
 •  wypukłe oraz tętniące ciemiączko,
 • epizod niedotlenienia w okresie okołoporodowym,
 • drgawki.

Ponadto takie badanie przeprowadzamy jako badanie profilaktyczne u dzieci urodzonych przedwcześnie, o nieprawidłowościach w badaniach prenatalnych, obciążonych chorobami genetycznymi. Często badanie jest zlecone przez neurologa w celu wykluczenia zaburzeń strukturalnych mózgowia. Co więcej jest to badanie pomocne w ocenie po urazach główki.

Na czym polega badanie przezciemiączkowe?

Badanie rozpoczyna się od dokładnego przeprowadzenia wywiadu lekarskiego, żeby wstępnie zebrać informacje ułatwiające postawienie skutecznego rozpoznania. Następnie przechodzimy do badania które polega na ocenie mózgowia noworodka/niemowlęcia przez naturalne okna akustyczne – ciemiączka (adekwatne do wieku, nieskostniałe fragmenty pokrywy mózgu). Głowica jest przykładana, za pośrednictwem podgrzanego żelu, do główki w miejscu wyczuwanych ciemiączek co powoduje powstawanie obrazu na ekranie. Standardowo badanie wykonujemy przez ciemiączka przednie, tylne, sutkowate oraz z dostępu przez cienką łuskę kości skroniowej.

Jakie są ograniczenia badania?

Jako, że z wiekiem ciemiączka („okienka” przez które zaglądamy do wnętrza czaszki) zarastają, im starsze jest dziecko tym mniej widzimy i mniejsza część mózgu podlega ocenie. Zarastanie jest osobniczo zmienne. Niestety około 1,5 roku życia wszystkie ciemiączka są nieprzezierne dla promieni USG i dogodna ocena w tym badaniu staje się niemożliwa. Do oceny mózgowia pozostają wtedy inne badania obrazowe (tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny).

Co jest największą zaletą badania USG?

Jego bezpieczeństwo! Fale akustyczne używane w ultrasonografii są nieszkodliwe dla zdrowia, co daje nam możliwość częstych kontroli pacjenta bez zbędnego narażania na promieniowanie (w opozycji do np. tomografii komputerowej, która odbywa się przy wykorzystaniu promieniowania jonizującego). Rezonans magnetyczny mózgowia często dostarcza większej ilości informacji, natomiast do jego wykonania wymagany jest całkowity brak poruszania w okresach akwizycji – co nie jest możliwe do uzyskania u najmłodszych Pacjentów – wymaga to znieczulenia; z tego powodu wskazania do wykonania tego badania są zawężane oraz zazwyczaj ustalane na podstawie USG.

Jak przygotować dziecko do badania USG przezciemiączkowego?

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Natomiast warto przynieść na badania wyniki uprzednio wykonanych badań przezciemiączkowych, o ile były wykonane.

Czy po badaniu otrzymam opis?

Badanie USG w naszym centrum kończy się przekazaniem wydrukowanego opisu badania opatrzonego podpisem lekarza wykonującego wraz z wydrukiem dokumentacji obrazowej (w formie printów) wykrytych podczas badania patologii.

Kto wykonuje badania w naszej pracowni?

Badania USG wykonywane w naszej pracowni wykonywane są przez rezydentów i specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej – specjalizacji zajmującej się głównie wykonywaniem oraz interpretacją badań obrazowych (głównie prześwietleń rtg, USG, tomografii komputerowej oraz razonansu magnetycznego). Zapoznaj się z sylwetkami naszych lekarzy.

Jaki jest koszt badania w Centrum Diagnostycznym Sonicus?

Sprawdź aktualną cenę za badanie w naszym cenniku.