+48 797 999 163

Aktualności

USG stawów biodrowych niemowląt

USG bioderek noworodków i niemowląt

W badaniu USG stawów biodrowych (potocznie zwanym badaniem bioderek) oceniamy budowę oraz dojrzałość stawów biodrowych u niemowląt. Celem badania jest wykluczenie cech dysplazji ww. stawów. Jak wygląda badanie? Co można oceniamy w badaniu? Kiedy powinniśmy wykonać badanie? Jak się przygotować i jakie są ograniczenia badania?

Co można ocenić w badaniu USG stawów biodrowych?

W badaniu ocenie podlega budowa bliższego końca kości udowej w tym: głowy kości udowej, krętarze oraz część trzonu oraz panewka stawu biodrowego złożona z kości łonowej, kulszowej oraz biodrowej. Wyżej wymienione struktury wykazują różny stopień skostnienia – co umożliwia badanie; części chrzęstne są przezierne dla wiązki ultradźwiękowej co pozwala zobrazować i ocenić staw biodrowy.

Kluczem do prawidłowej oceny jest uzyskanie standardowego przekroju – po zidentyfikowaniu punktów orientacyjnych wyznaczane są kąty – określają one nachylenie dachu kostnego oraz chrzęstnego panewki. Bazując na metodzie według Grafa oceniamy czy dojrzałość stawu jest adekwatna do wieku Pacjenta.

W przypadku wykrycia wady stawów biodrowych wydawane są zalecenia oraz dziecko jest kierowane do poradni preluksacyjnej. Jeżeli badanie nie wykazuje zmian dziecko nie wymaga stosowania dodatkowych zaleceń.

Kiedy powinniśmy wykonać badanie?

Standardowo pierwsze badanie powinno być wykonane około 6-8 tygodnia życia. Wcześniejsze wykonanie badania bywa nierozstrzygające i często prowadzi do nadrozpoznawania dysplazji stawów biodrowych, co często wiąże się niepotrzebnym niepokojem rodziców.

O ile pierwsze z badań nie wykaże zmian drugie badanie należy wykonać po skończonym 3 miesiącu życia czyli w 13 tygodniu życia. Jeżeli i ono nie wykazuje cech dysplazji kończy ono program badań.

Odpowiednio prowadzone badania profilaktyczne pozwalają na wczesne wykrycie wady, co umożliwia szybkie wprowadzenie skutecznego leczenia. O ile wada stawów nie jest bardzo nasilona w niektórych przypadkach wystarcza postępowanie niezabiegowe.

Wskazaniami do wykonania badania diagnostycznego są:

  • nieprawidłowości w badaniu fizykalnym wykonanym przez neonatologa/pediatrę

  • występowanie czynników ryzyka tj:

  • obciążenie rodzinne (wystąpowanie dysplazji w rodzinie)

  • poród pośladkowy szczególnie u noworodków płci żeńskiej

Jak się przygotować i jakie są ograniczenia badania?

Do badania nie jest wymagane wcześniejsze przygotowanie.

Proponujemy wykonanie pierwszego badania nie wcześniej niż w 6 tygodniu życia aby uniknąć wyników fałyszywie dodatnich oraz nadrozpoznań dysplazji stawów biodrowych.

Z wiekiem kości tworzące staw biodrowy ulegają całkowitemu skostnieniu i ocena jest niemożliwa.

Co jest największą zaletą badania USG?

Jego bezpieczeństwo! Fale akustyczne używane w ultrasonografii są nieszkodliwe dla zdrowia, co daje nam możliwość częstych kontroli pacjenta bez zbędnego narażania na promieniowanie (w opozycji do np. tomografii komputerowej, która odbywa się przy wykorzystaniu promieniowania jonizującego, które jest szkodliwe).

Jak wygląda samo badanie?

Badanie rozpoczyna się od dokładnego przeprowadzenia wywiadu lekarskiego. Następnie dziecko powinno zostać rozebrane do pampersa i mały pacjent będzie umieszczony na boku w specjalnie przygotowanej rynience. Pomaga ona utrzymać wymaganą pozycję dziecka podczas badania. Rodzic będzie często będzie proszony o asystę. Po ocenie jednego ze stawów odwracamy dziecko na drugi bok i przystępujemy do oceny drugiego stawu.

Badanie trwa zwykle około 15 minut ale może zostać wydłużone w zależności od przebiegu. W badaniu używany jest ciepło żel ogrzewany w podgrzewaczu. Całość jest bezbolesna.

Czy po badaniu otrzymam opis?

Badanie USG w naszym centrum kończy się przekazaniem wydrukowanego opisu badania opatrzonego podpisem lekarza wykonującego wraz z wydrukiem dokumentacji obrazowej (w formie printów) wykrytych podczas badania patologii.

Kto wykonuje badania w naszej pracowni?

Badania USG wykonywane w naszej pracowni wykonywane są przez rezydentów i specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej – specjalizacji zajmującej się głównie wykonywaniem oraz interpretacją badań obrazowych (głównie prześwietleń rtg, USG, tomografii komputerowej oraz razonansu magnetycznego). Zapoznaj się z sylwetkami naszych lekarzy.

Jaki jest koszt badania w Centrum Diagnostycznym Sonicus?

Sprawdź aktualną cenę za badanie w naszym cenniku.