+48 797 999 163

Aktualności

badania usg w sonicus

USG powłok brzusznych

Badanie USG powłok brzusznych wykonujemy przy podejrzeniu wystąpienia przepukliny, ocenie pooperacyjnej oraz kontroli znanej wcześniej przepukliny. Ocenie podlega okolica wskazana przez Pacjenta; zwykle: pachwin, kresy białej lub pępka. Jak wygląda badanie? Co można oceniamy w badaniu? Kiedy powinniśmy wykonać badanie? Jak się przygotować i jakie są ograniczenia badania?

Co można ocenić w badaniu USG powłok brzusznych?

Badaniu podlega wskazywana przez pacjenta okolica której dotyczy podejrzenie przepukliny. USG przede wszystkim pozwala nam na obiektywne potwierdzenie lub wykluczenie wystąpienia przepukliny w badanej okolicy; po wykryciu ustalamy w przypadkach które na to pozwalają rodzaj przepukliny, szerokość wrót, orientacyjną wielkość worka przepuklinowego oraz jego zawartość.

Badanie niekiedy pozwala uwidocznić inną patologię badanej okolicy, która może imitować przepuklinę.

Kiedy powinniśmy wykonać badanie?

Jeżeli w miejscu typowym dla występowania przepuklin (pachwin, kresy białej, pępka lub bliźnie pooperacyjnej) występuje ból, uczucię ciągnięcia oraz wyczuwalne wybrzuszenie/guz który zmienia swoją wielkość podczas napinania oraz rozluźniania brzucha (np. podczas kaszlu, śmiania się, wysiłku). Czasami guz udaje się odprowadzić ręcznie lub powyższe objawy występują stale.

Jak się przygotować i jakie są ograniczenia badania?

Do badania nie jest wymagane wcześniejsze przygotowanie.

Badanie USG pozwala na skuteczne wykrywanie/wykluczanie przepuklin oraz ich wiarygodną ocenę. Często wykonywane jest na zlecenie chirurga w przypadkach wątpliwych lub gdy wymagana jest dokładniejsza ocena.

Co jest największą zaletą badania USG?

Jego bezpieczeństwo! Fale akustyczne używane w ultrasonografii są nieszkodliwe dla zdrowia, co daje nam możliwość częstych kontroli pacjenta bez zbędnego narażania na promieniowanie (w opozycji do np. tomografii komputerowej, która odbywa się przy wykorzystaniu promieniowania jonizującego, które jest szkodliwe).

Jak wygląda samo badanie?

Badanie rozpoczyna się od dokładnego przeprowadzenia wywiadu lekarskiego oraz oceny palpacyjnej żeby wstępnie ustalić lokalizację zmiany. Następnie zostaniesz poproszony na kozetkę na której będzie przeprowadzane badanie.

W zależności od warunków badanie może być przeprowadzane w pozycji leżącej lub stojącej.

Podczas badania pacjent może być proszony o wielokrotne wykonywanie manewrów oddechowych, kaszel oraz zmiany pozycji ciała. Badanie trwa zwykle około 15 minut ale może zostać wydłużone w zależności od przebiegu. Całość jest bezbolesna choć czasami może wywołać niewielki dyskomfort, przy mocniejszym przyłożeniu głowicy.

Czy po badaniu otrzymam opis?

Badanie USG w naszym centrum kończy się przekazaniem wydrukowanego opisu badania opatrzonego podpisem lekarza wykonującego wraz z wydrukiem dokumentacji obrazowej (w formie printów) wykrytych podczas badania patologii.

Kto wykonuje badania w naszej pracowni?

Badania USG wykonywane w naszej pracowni wykonywane są przez rezydentów i specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej – specjalizacji zajmującej się głównie wykonywaniem oraz interpretacją badań obrazowych (głównie prześwietleń rtg, USG, tomografii komputerowej oraz razonansu magnetycznego). Zapoznaj się z sylwetkami naszych lekarzy.

Jaki jest koszt badania w Centrum Diagnostycznym Sonicus?

Sprawdź aktualną cenę za badanie w naszym cenniku.