+48 797 999 163

Aktualności

usg jamy brzusznej noworodka

USG szwów czaszkowych

Zaburzenia kształtu główki noworodka i niemowlęcia są coraz częściej dyskutowanym problemem młodych pacjentów. I choć przedwczesne zarośnięcie szwów czaszkowych nie jest częstą patologią to powoduje deformację kształtu główki w sposób trwały.

Kiedy jest optymalny czas na wykrycie kraniosynostozy?

Czas wykrycia kraniosynostozy ma kluczowe znaczenie, ponieważ ewentualne leczenie operacyjne powinno mieć miejsce optymalnie przed 6 miesiącem życia. Rozpoznanie powinno mieć miejsce jak najwcześniej.

 

Jak wygląda diagnostyka kraniosynostyozy?

Pierwotnie rozpoznanie stawiane było na podstawie objawów klinicznych oraz badania tomografii komputerowej. Badanie to jest obarczone szkodliwym promieniowaniem jonizującym oraz wymaga bezruchu pacjenta – czasami konieczne jest znieczulenie pacjenta podczas badania. Na szczęście w związku z rozwojem technik ultrasonograficznych oraz wzrostem wiedzy, aktualnie ocenę przeprowadza się głównie za pomocą badania USG w korelacji z badaniem kliniczny.

Co oceniamy w badaniu szwów czaszkowych?

W badaniu szwów czaszkowych oceniamy szwy czaszkowe mające największe znacznie w kształcie główki:

  •  szew czołowy (łączący kości czołowe) – zaczyna zarastać około 3 miesiąca, zarastając całkowicie do 8 miesiąca; w niektórych przypadkach mogą się utrzymywać do 3 roku życia;

oraz pozostałe szwy zarastające u dorosłych:

  • szew wieńcowy łączący kość czołową i ciemieniową;
  • szew strzałkowy łączący kości ciemieniowe;
  • szew węgłowy (łączący kość potyliczną z ciemieniową).

Ocenie podlegają również ciemiączka:

  • ciemiączko przednie (romb) zarasta pomiędzy 9 a 18 miesiącem życia
  • ciemiączko tylne (trójkątne) zarasta do 4 miesiąca
  • ciemiączka sutkowate i klinowate, które zarastają zwykle w życiu płodowym lub w pierwszych miesiącach.

Do częstych znalezisk podczas badania należą kostki Worma (kostki wstawne, kostki szwów) – dodatkowe kostki w obrębie szwów czaszki.

Jakie są wady kształtu główki diagnozowane w badaniu szwów czaszkowych?

Kraniosynostoza to przedwczesne zarośnięcie jednego lub większej ilości szwów czaszkowych.

Plagiocefalia (skośnogłowie, zespół płaskiej główki) – asymetryczne spłaszczenie jednej powierzchni czaszki. Jedną z jej form o niewielkim nasileniu oraz szerokim rozpowszechnieniu jest spowodowana przez przedłużone pozostawanie w pozycji na wznak tak zwana plagiocefalia ułożeniowa (przejściowa) – najczęściej wynikająca ze spania na plecach z główką odwróconą przeważnie w jedną stronę. W tym przypadku nie ma cech kranio synostozy, wszystkie szwy są otwarte.
Typowo cała strona jest przemieszczona ku przodowi, podobnie jak ucho w porównaniu ze stroną przeciwną (główka ma kształt równoległoboku).

W przeciwieństwie do plagioefalii ułożeniowej, synostotyczna jest spowodowana przez jednostronne zarośnięcie szwu wieńcowego lub węgłowego.

Synostotyczna przednia plagicefalia – wynika z jednostronnego przedwczesnego zarośnięcia szwu wieńcowego. Czoło jest płaskie po zajętej stronie oraz może występować pociągnięcie ku górze górno-zewnętrznego brzegu oczodołu – deformacja „Herlequina”; nos może być nieznacznie przemieszczony. W obserwacji od szczytu główki ucho przemieszczone jest ku przodowi.

Synostostotyczna tylnia plagicefalia – wynika z jednostronnego przedwczesnego zarośnięcia szwu węgłowego. W obserwacji od szczytu główki ucho i wyrostek sutkowaty przemieszczone są ku tyłowi (główka przypomina kształtem trapez). W przypadku istnienia tej wady istnieje częstsze niż w populacji ogólnej występowanie malformacji Chiariego typu 1 – zaleca się wykonanie MR mózgowia celem wykluczenia wady.

Scaphocefalia (łódkogłowie) – najczęstsza kraniosynostoza; wynika z przedwczesnego zarośnięcia szwu strzałkowego (kształt czaszki jest wąski i wydłużony.

Trigonocefalia – trójkątny kształt czaszki wynika z przedwczesnego zarośnięcia szwu czaszkowego; fizjologicznie fuzja zaczyna się w wieku 3 miesiąca, więc przedwczesne zarośnięcie ujawnia się wcześniej. Objętość czaszki w części czołowej jest zmniejszona, z wyostrzoną krawędzią na czole i hipoteloryzmem (zmniejszona odległość pomiędzy oczodołami).

Grzbiet czołowy – u dzieci w starszym wieku, przy normalnej objętości części czołowej czaszki i bez hipoteloryzmu nie jest wynikiem patologii i nie wymaga diagnostyki.

Brachycefalia (krótka główka) – skrócenie główki, część czołowa czaszki zmniejszona z płytkimi oczodołami, co wynika z przedwczesnego, obustronnego zarośnięcia szwów wieńcowych.

Jeżeli podejrzewasz zaburzenia kształtu główki u swojego dziecka zapraszamy na badanie w naszym gabinecie!

Czy po badaniu otrzymam opis?

Badanie USG w naszym centrum kończy się przekazaniem wydrukowanego opisu badania opatrzonego podpisem lekarza wykonującego wraz z wydrukiem dokumentacji obrazowej (w formie printów) wykrytych podczas badania patologii.

Kto wykonuje badania w naszej pracowni?

Badania USG wykonywane w naszej pracowni wykonywane są przez rezydentów i specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej – specjalizacji zajmującej się głównie wykonywaniem oraz interpretacją badań obrazowych (głównie prześwietleń rtg, USG, tomografii komputerowej oraz razonansu magnetycznego). Zapoznaj się z sylwetkami naszych lekarzy.

Jaki jest koszt badania w Centrum Diagnostycznym Sonicus?

Sprawdź aktualną cenę za badanie w naszym cenniku.