+48 797 999 163

Aktualności

tło

USG tkanek miękkich

Badanie USG tkanek miękkich wykonujemy celem oceny wyczuwanego dotykiem zgrubienia, guzka. Głowica o wysokich częstotliwościach w którą wyposażony jest aparat w Sonicus pozwala na optymalne obrazowanie i ocenę takich zmian. Jak wygląda badanie? Co można oceniamy w badaniu? Kiedy powinniśmy wykonać badanie? Jak się przygotować i jakie są ograniczenia badania?

Co można ocenić w badaniu USG tkanek miękkich?

Badaniu podlega okolica wskazywana przez pacjenta. Zwykle ocenie podlega zmiana guzowata, obrzęk lub bolesna okolica powłok. Standardowo oceniamy położenie wykrytej zmiany, w jakiej warstwie powłok jest zlokalizowana, jej wielkość, strukturę, spoistość, unaczynienie w opcji dopplerowskiej oraz ewentualny naciek na sąsiadujące struktury.

Celem oceny układu ruchu, w tym mięśni i ścięgien, zalecamy wykonanie badań USG z zakresu oceny układu mięśniowo-szkieletowego ukierunkowanego na konkretny staw.

Kiedy powinniśmy wykonać badanie?

W przypadku wykrycia guzowatego zgrubienie powłok ciała oraz ustalenia przyczyny obrzęku, zaczerwienienia i bolesności skóry i tkanki podskórnej.

Jak się przygotować i jakie są ograniczenia badania?

Do badania nie jest wymagane wcześniejsze przygotowanie.

Badanie USG pozwala na skuteczne wykrywanie zmian oraz określenie ich charakteru. Niektóre, podejrzane radiologicznie znaleziska wymagają rozszerzenia diagnostyki.

Co jest największą zaletą badania USG?

Jego bezpieczeństwo! Fale akustyczne używane w ultrasonografii są nieszkodliwe dla zdrowia, co daje nam możliwość częstych kontroli pacjenta bez zbędnego narażania na promieniowanie (w opozycji do np. tomografii komputerowej, która odbywa się przy wykorzystaniu promieniowania jonizującego, które jest szkodliwe).

Jak wygląda samo badanie?

Badanie rozpoczyna się od dokładnego przeprowadzenia wywiadu lekarskiego oraz oceny palpacyjnej żeby wstępnie ustalić lokalizację zmiany. Następnie zostaniesz poproszony na kozetkę na której będzie przeprowadzane badanie.

W zależności od lokalizacji zmiany badanie może być przeprowadzane w pozycji leżącej, siedzącej lub stojącej. Badanie trwa zwykle około 15 minut ale może zostać wydłużone w zależności od przebiegu badania. Całość jest bezbolesna choć czasami może wywołać niewielki dyskomfort, przy mocniejszym przyłożeniu głowicy.

Czy po badaniu otrzymam opis?

Badanie USG w naszym centrum kończy się przekazaniem wydrukowanego opisu badania opatrzonego podpisem lekarza wykonującego wraz z wydrukiem dokumentacji obrazowej (w formie printów) wykrytych podczas badania patologii.

Kto wykonuje badania w naszej pracowni?

Badania USG wykonywane w naszej pracowni wykonywane są przez rezydentów i specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej – specjalizacji zajmującej się głównie wykonywaniem oraz interpretacją badań obrazowych (głównie prześwietleń rtg, USG, tomografii komputerowej oraz razonansu magnetycznego). Zapoznaj się z sylwetkami naszych lekarzy.

Jaki jest koszt badania w Centrum Diagnostycznym Sonicus?

Sprawdź aktualną cenę za badanie w naszym cenniku.